Automatizacija u industriji

U području automatizacije, naša tvrtka može ponuditi cijelokupna rješenja koja obuhvaćaju:

  • Vlastitu opremu za automatizaciju.
  • Izrada projektnog rješenja.
  • Programiranje uređaja za automatizaciju PLC, HMI (SCADA, industrijski terminali), vlastiti programi za nadzor i upravljanje.
  • Sastavljanje niskonaponskih ormara.
  • Montaža i ispitivanje.
  • Održavanje.

Ono na što smo naročito ponosni je da za sve navedene djelatnosi imamo vlastite stručnjake u samoj tvrtci koji su u mogućnosti riješiti gotovo svaki problem u navedenim područjima. U projektima uz našu opremu koristimo isključivo opremu renomiranih svjetskih proizvođača Siemens (Scada, PLC), Schrack (ormari, sklopnici), Lenze (drivers) itd.

Kroz 15 godina automatizirali smo razne pogone od kojih ćemo spomenuti samo neke:

Automatizacija rada pogona za proizvodnju cigle i drugih građevinskih elemenata. Sustav nadzora i upravljanja rada prolazne peći, pripreme zraka za sušare za ciglu te same sušare zasušenje mokrog materijala prije pečenja.

Automatizacija rada pogona za proizvodnju cigle i drugih gra?evinskih elemenata Automatizacija rada pogona za proizvodnju cigle i drugih gra?evinskih elemenata

Cijelokupnim sistemom moguće je upravljati centralno s jednog računala ili distancirano preko telefonske mreže ili mobilnog uređaja. Takav način praćenja povećava sigurnost rada te brzo detektiranje i ispravak mogućih grešaka.

Sistem je podjeljen na funkcijske cjeline i prikazan na računalu radi boljeg snalaženja i praćenja sistema. Svi parametri sistema prate se cijelo vrijeme te su prikazani grafički na grafu. Podaci se spremaju na PC računalo te su tamo pohranjeni 1 godinu u natrag.

Pra?enje i nadzor industrijskog procesa


Industrijske dozirne vage za doziranje i odvagivanje više komponenti u izradi žbuke. Sistem omogučava potpuni automatski rad s mogućnošću ručne kontrole. Svi parametri vidljivi su na PC računalu te se ujedno tamo i arhiviraju (u svrhu kontrole kvalitete). Firma "Elektron Erma, Strmec" isporučila je sve komponente za doziranje i odvagu (PUŽNICE S POGONIMA, VAGE ZA MATERIJAL, ELEKTRO ORMARE I OPREMU U POLJU, PROGRAM ZA UPRAVLJANJE).

Sistem za potpuni automatski rad s mogu?no�?u ru?ne kontrole Industrijske dozirne vage

Upravljanje procesom termičke obrade mesnih prerađevina. Sistem je kompaktan i programabilan te omogućava potpunu kontrolu procesa termičke obrade, kuhanja, pećenja, dimljenja. Procesom upravlja uređaj MEGA 203SM koji umogučava i praćenje i upravljanje procesa zreljenja i čuvanje trajnih proizvoda. Uređaj je u potpunosti razvijen u Elektronu te je podrška korisnicima servis i održavanje na najvišem nivou.

Upravljanje procesom termi?ke obrade mesnih prera?evina Upravljanje procesom termi?ke obrade mesnih prera?evina