Uređaji za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju

Regulator CHR-1000

Regulator CHR-1000

Regulator CHR-1004/1008 namijenjen je za regulaciju temperature prostorija i sanitarne vode u industriji i kućanstvima.
Regulatori za grijanje i klimatizaciju ERC

Regulatori za grijanje i klimatizaciju ERC

ERC regulator namjenjen je za regulaciju temperature zraka u prostoru ili u zračnom kanalu. Ima više režima rada, dnevni i noćni.

U pripremi ...