Programski regulatori

Mikroprocesorski PID regulator s programatorom PROG-08

Mikroprocesorski PID regulator s programatorom PROG-08

Mikroprocesorski PID regulator s programatorom. Mogučnost upisa 8 programa po 16 segmenata.Četverostruki univerzalni analogni ulaz, dva ili četri izlazna releja, kontinuirani izlaz. Mogućnost rada samo kao regulator ili regulator s programatorom. Dvopoložajna i tropoložajna  PID regulacija + alarmi.

Regulator za vođenje procesa MEGA 103-SM

Regulator za vođenje procesa MEGA 103-SM

Programator za vođenje procesa termičke obrade u mesnoj industriji. Mjerenje i regulacija temperature i vlage u komori te mjerenje i nadzor temperature u jezgri proizvoda. Proizvoljno konfigurabilni izlazi. Mogućnost centralnog nadzora putem PC računala.
MGSOFT-V2

MGSOFT-V2

MGSOFT-V2 program za upravljanje i nadzor rada komora za sušenje mesa i mesnih prerađevina. Upravlja radom 1-16 uređaja MEGA 103 preko PCa.

Programski regulator s realnim vremenom SPC-42

Programski regulator s realnim vremenom SPC-42

Programski regulator SPC-42 namjenjen je za upravljanje procesima gdje je potrebno izvođenje programa uvjetovano realnim vremenom. Upravljanje procesom ovisno o vrijednostima na 4 analogna ulaza i/ili vremenskim programima koji su zadani u programatoru.
Programski regulator s realnim vremenom SPC-31

Programski regulator s realnim vremenom SPC-31

Programski regulator SPC-31 namijenjen je za upravljanje procesima gdje je potrebno izvođenje programa uvjetovano  realnim vremenom. Upravljanje procesom ovisno o vrijednosti na analognom ulaza i/ili vremenskim programima koji su zadani u programatoru. Za upravljanje automatikom bazena.
Programator s realnim vremenom RTP-1000

Programator s realnim vremenom RTP-1000

Programator s realnim vremenom RTP-1000 namijenjen je za upravljanje procesima gdje je potrebno izvođenje programa uvjetovano  realnim vremenom.