Proizvodnja mjerne i regulacijske opreme

Proizvodnja mjerne i regulacijske opreme primarna je djelatnost tvrtke ELEKTRON-ERMA STRMEC.

Naš proizvodni program, koji pokriva velik dio regulacije i mjerenja u industriji, danas broji više od 100 vrsti uređaja. Stalni razvoj rezultira stvaranjem novih i sve kvalitetnijih uređaja koji svojom funkcionalnošću i pouzdanošću ni po čemu ne zaostaju za sličnim uređajima drugih proizvođača.

Tvrtka ima svoj razvojni tim ljudi koji vode razvoj uređaja od ideje pa do puštanja u proizvodnju - vlastiti hardware i software. Kod razvoja novih uređaja uvažavaju se prvenstveno zahtjevi i potrebe u praksi, sugestije korisnika te se koristi i stručna pomoć eminentnih znanstvenih institucija (Fakultet elektrotehnike i računalstva, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ex-agencija). Ujedno se velika pažnja posvećuje izgradnji sučelja korisnik – uređaj (HMI).

Svaki uređaj podržan je kvalitetnim uputama, a uz to korisnici se uvijek mogu obratiti za pomoć, informacije i savjete.

Veliki segment proizvodnje zauzima i izrada mjernih sondi (temperatura, vlaga, tlak, protok, sila, pH) koje također možemo izraditi po specijalnom zahtjevu korisnika ukoliko se radi o eventualnim nestandardnim elementima.

Sva oprema i uređaji koji su proizvedeni u našim pogonima imaju garantni rok od 12 mjeseci, međutim, servis i održavanje je osiguran i nakon isteka garantnog roka.

Ujedno pružamo pomoć i savjetovanje kod izbora odgovarajuće opreme za svakog korisnika, ovisno o njegovim zahtjevima i potrebama sistema.