Digitalni pokazivač sa signalizatorom i bargrafom EDPS-B

Digitalni pokazivač sa signalizatorom i bargrafom EDPS-B
  • ON/OFF regulacija
  • LED pokazivač s 4 ili 5 digita + bargraf
  • 4 izlazna releja
  • Kontinuirani izlaz (opcionalno)
  • Točnost: 0.25 % ±1digita
  • MODBUS 485 komunikacija
  • Spremanje podataka USB / SD Card
Kataloški broj »

EDPS-B je uređaj s mogučnošću prikaza mjerene veličine na LED displeju s 4 znamenke te također ima mogučnost prikaza te iste veličine na 50 segmentrom LED bargrafu u postocima. Način prikaza na bargrafu određuje sam korisnik u izborniku uređaja.


         

Analogni ulaz je univerzalan i podržava standardne strujne i naponske signale, signale s termoparova i signal s otporne termosonde Pt100.

Kompenzacija hladnog kraja kod priključka termopara i kompenzacija otpora vodova kod priključka otpornih osjetila izvršena je elektrončkim putem u samom signalizatoru te su nepotrebni svi zahvati od strane korisnika po pitanju tih kompenzacija. Signalizatorm je moguće ostvariti i ON/OFF regulaciju iako mu je primarna namjena signalizacija prekoračenja mjerene vrijednosti te prikaz iste.

Na zahtjev korisnika moguće je ugraditi i treči relej te kontinuirani izlaz (standardni stujni ili naponski). Uređaj dolazi u dva standardna DIN kučišta, jednostavan je za uporabu i nudi dobar omjer cijene i kvalitete.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnička dokumentacija »
Tehničke osobine
Tip EDPS-B EDPS-B
Osnovna ploča Tastatura s folijom Tastatura s folijom
Ugradnja Ploča s izrezom Ploča s izrezom
Kučište 144x72 mm
72x144 mm
24x96 mm
96x24 mm
144x36 mm
36x144 mm
Napajanje 230 VAC
24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
110 VAC
Pokazivanje 13mm crveni LED pokazivač 4 digita
50 segmentni bargraf
13mm crveni LED pokazivač 3 digita
50 segmentni bargraf
Ulaz Univerzalan - programski podesiv
Strujni: 0/4 -20 mA / 4-20mA / 20-0 mA / 20-4mA
Naponski: 0-10 V / 2-10 V / 0-50mV / 0-60 mV
Termoparovi: K, L, N, E, S, R, T, B, J
Otporni: Pt100/200/500/1000, Ni100/200/500/1000, Cu53, potenciometri
Ostalo : PWM signal, frekvencija- Po posebnom zahtjevu
Univerzalan - programski podesiv
Strujni: 0/4 -20 mA / 4-20mA / 20-0 mA / 20-4mA
Naponski: 0-10 V / 2-10 V / 0-50mV / 0-60 mV
Termoparovi: K, L, N, E, S, R, T, B, J
Otporni: Pt100/200/500/1000, Ni100/200/500/1000, Cu53, potenciometri
Ostalo : PWM signal, frekvencija- Po posebnom zahtjevu
Izlaz 2 x 2 izlazna releja 2 x 2 izlazna releja
Klasa 0.25% + 1 digit + 1 segment 0.25% + 1 digit + 1 segment
Alarm 2x Programski podesivi -
Histereza Podesiva po iznosu i smjeru -
Funkcija Pokazno - alarmni uređaj OFF/ON -
Komunikacija Modbus485
USB / SD card

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.