Oprema za parne i toplovodne kotlovnice

Parni kotao
  • Mjerenje nivoa u kotlu
  • Regulatori temperature ili tlaka
  • Ventili za regulaciju nivoa, protoka
  • Mjerila protoka vode, pare
  • Mjerenje dimnih plinova i analiza
  • Sonde temperature
  • Pretvarači tlaka

Kataloški broj »

Oprema za parne kotlovnice (klik na sliku za uvećanje)


Oprema za toplovodni kotao (klik na sliku za uvećanje)Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Oprema za parne kotlovnice »
Oprema za toplovodne kotlovnice »

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.