Digitalni pokazivač sa signalizatorom EDPS

Digitalni pokazivač sa signalizatorom EDPS
  • Logiranje podataka na USB
  • 2 ili 4 relejna izlaza
  • Kontinuirani izlaz
  • Isporučivo u više dimenzija (DIN standard)

Kataloški broj »

EDPS ima mogučnost priključenja jednog analognog signala. Signal može biti standardni strujni (0-20 mA, 4-20 mA), naponski (0-10V), signal s termoparova (Fe-CuNi - J, Ni-CrNi - K, Pt-RhPt - S) ili pak signal s otporne temperaturne sonde Pt100 . Za termoelementske sonde omogućena je kompenzacija hladnog kraja termopara, a za otporne temperaturne sonde je omogućena kompenzacija otpora vodova.

Regulacija, odnosno signalizacija vrši se preko dva izlazna releja i moguće je primjeniti ON/OFF regulaciju na sustav koji se regulira.Po potrebi je moguća izvedba s ugrađenim kontinuiranim izlazom (0-4-20mA, 0-2-10V). Prikaz mjerene vrijednosti vrši se na LED pokazivaču s 4 ili 5 digita.


NOVO !!! : Spremanje podataka na USB stick, ili SD karticu (Data logger). Spremanje mjerenih vrijednosti sa analognih ulaza i izlaza te stanja digitalnih ulaza i izlaza na USB ili SD karticu. Podešavanje intervala spremanja.Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnicka dokumentacija »
Tehničke osobine
Tip EDPS
Osnovna ploča Folija s tipkovnicom
Ugradnja Na ploču s izrezom
Kučište 96x96 mm
96x48 mm
48x96 mm
48x48 mm
144x72 mm
72x144 mm
72x72 mm
105 x 90 mm Šina
160x190x120 mm Zidno kućiše
Napajanje 230 VAC
24 VDC
24 VAC
110 VAC
Pokazivanje 13mm crveni LED pokazivač 4 ili 5 digita
+ pokazivač 3 digita za prikaz mjerne jedinice
Ulaz Univerzalan - programski podesiv
Strujni: 0/4 -20 mA / 4-20mA / 20-0 mA / 20-4mA
Naponski: 0-50mV / 0-60 mV
Termoparovi: L, J, K, S, R, T, N, E, B
Otporni: Pt100/200/500/1000, Ni100/200/500/1000, Cu53, potenciometri
Ostalo : (PWM signal, frekvencija) Po posebnom zahtjevu
Izlaz 2 ili 4 izlazna releja
Alarm 2 alarma +
2 alarma (opcionalno)
Funkcija Pokazno - alarmni uredjaj OFF/ON
Točnost 0,25% + 2 digita
Komunikacija Modbus485
USB / SD Card

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.