Priključak za pH sondu

Priključak za pH sondu
  • Kučište IP65  W.Nr. 1.4301
  • Tilelo W.Nr. 1.4301
  • Robustna izvedba
Kataloški broj »

-Omogućuje nam da standardnu sondu za mjerenje pH priključimo na otvorenim rezervoarima ili rezervarima koji su udaljeni od mjernog pretvarača ili mjerila. S različitim dužinama samog tijela priključka  omogućeno je spuštanje pH mjerne sonde u rezervoar te njezino potapanje do 2000 mm ispod gornje razine tekućine ili prema traženom zahtjevu naručitelja.

Za mjerni pretvarač pH  pogledajte u kategoriju mjerni pretvarači ili kliknite ovdje!

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehničke osobine
Priključna glava fi 60 - IP65
Materijal tijela nosača M.Nr. 1.4301
Dužina tijela nosača 500mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm,
na zahtjev
Promjer tijela nosača 27 mm
Pojačalo signala DA

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.