Uređaj za napajanje

Uređaj za napajanje
  • Jednostavna ugradnja
  • Priključak za dvožične pretvarače (tlaka,temp...)
Kataloški broj »

Napajanje sklopava sa naponom 12 ili 24 VDC. Primjenjuju se kod napajanja dvožičnih pretvarača tlaka,temperature,vlage (pretvarača koji se napajaju iz petlje signala).

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehničke osobine
Tip UN40/200mA UN 2/1A
Dimenzija 56x68 mm 100x75 mm
Izlazni napon 12 ili 24 V DC 12 ili 24 V DC
Maksimalna izlazna struja / ograničenje 40 mA / 200 mA 2 / 1 A
Valovitost izvora 0.2% 0.2%
Izolacijski napon 1.5 kV 1.5 kV
Temperatura okoline -10 do +70 ºC -10 do +70 ºC
Napajanje 230 V AC
110 V AC
24 V AC
24 V DC
230 V AC
110 V AC
24 V AC
24 V DC

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.