Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-05-z

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-05-z DP-05-Z:

  • Mjerenje tlaka i diferencijalnog tlaka.
  • Jednostavna ugradnja.
  • Pouzdanost.
  • 2 mbara do 6 bara.
Oznaka   Šifra
Šifra proizvoda:  
Mjerno područje: 0 do 2 mbara 6M0.
0 do 6 mbara 6N0.
0 do 10 mbara 6O0.
0 do 30 mbara 6P0.
0 do 60 mbara 6R0.
0 do 100 mbara 6Q0
0 do 0.3 bara 670.
0 do 0.6 bara 680.
0 do 1 bara 690.
0 do 3 bara 6A0
0 do 6 bara 6B0.
Tip kučišta: 100x100 mm IP65 B
Napajanje: 4-20 mA 12-30 V 6.
230 VAC 1.
24 VAC 4.
Ulazni signal: Pritisak 8
Izlazni signal: 4-20 mA dvožično 6
4-20 mA dvožično + LCD pok. 9
Izlasni algoritam: Lineariziran 5

  • Ako želite uvid u cijene ili naručiti odnosno kupiti naše proizvode, molimo vas da se prijavite odnosno registrirate ovdje!
  • Ako želite saznati više o općim uvjetima prodaje kliknite ovdje!