Digitalni pokazivač EDP 3 ½ digita

Digitalni pokazivač EDP 3  ½ digita

  • LED pokazivac 3 ½
  • Točnost: 0.5 % ±2 digita
  • Jednostavna upotreba
  • Velika pouzdanost
  • Robusna izvedba

Oznaka   Šifra
Šifra proizvoda:  
Izvedba: 3 i 1/2 digita -Pokazivač temperature
3 i 1/2 digita -Pokazivač raznih fizikalnih veličina
Kučište: 96x48 mm 2
Napajanje: 220 VAC 1.
24 VDC 3.
24 VAC 4.
110 V 5.
Ulazni signal: Univerzalan - programski podesiv Strujni: 0/4 -20 mA / 4-20mA / 20-0 mA / 20-4mA Naponski: 0-10 V / 2-10 V / 0-50mV / 0-60 mV Termoparovi: K, L, N, E, S, R, T, B, J Otporni: Pt100/200/500/1000, Ni100/200/500/1000, Cu53, potenciometri Ostalo : (PWM signal, frekvencija) Po posebnom zahtjevu 1
Po zahtjevu Z
Izlazni signal: Bez izlaza 0
0-20 mA 5
4-20 mA 6
0-10 V/DC 7
2-10V/DC 8
Po zahtjevu Z
Napajanje za pretvarač: Bez napajanja 0
18 V za napajanje pretvarača 1

  • Ako želite uvid u cijene ili naručiti odnosno kupiti naše proizvode, molimo vas da se prijavite odnosno registrirate ovdje!
  • Ako želite saznati više o općim uvjetima prodaje kliknite ovdje!