Pretvarač signala s galvanskim odvajanjem potencijala -UN-PSG

Pretvarač signala s galvanskim odvajanjem potencijala -UN-PSG
  • Univerzalni ulaz (0-20mA, 4-20mA, 0-60mV, 1-5-10V, L, J, K, S).
  • Univarzalni izlaz (0-20mA, 4-20mA, 0-1mA, 0-10V, 0-1V, 0-5V).
  • Napajanje za pretvarač 24 VDC.
  • Izolacijski napon 1500 V
  • Šinsko kučište.
Kataloški broj »

Pretvarač s galvanskim odvajanjem potencijala koristi se u granama industrije gdje je uz pretvaranje signala potrebno i galvansko odvajanje ulaza i izlaza pretvarača. Izolacijski napon 1500 V.
Ulaz pretvarača je univerzalan i podržava sve standardne strujne i naponske signale kao i signale s termoparova i Pt100 sondi.

Temperaturna kompenzacija hladnog kraja termoparova kao i kompenzacija otpora vodova izvršena je u samom uređaju tako da nisu potrebni nikakvi zahvati od strane korisnika.

Uređaj ima i mogućnost napajanja pretvornika (npr. pretvarač tlaka) s istosmjernim naponom 24 VDC. Ugradnja se vrši na šinu i to na U i G profil šine.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnička dokumentacija »
Tehničke osobine
Tip UN-PSG
Ugradnja Montaža na šinu 35 mm
Kučište 40x90x108 mm
Napajanje, potrošnja 230 V, ±15%, cca 5 VA
Ulaz 0-20 mA
4-20 mA
0-60 mV
1-5-10 V
Termoparovi (L, J, K, S)
Izlaz 0-1 mA
0-20 mA, 4-20 mA
0-1 V, 0-10 V
Napon napajanja za dvož. pretvarač 16.5 - 18 V/40 mA
Unutarnji pad napona (za strujni izl.) =< 0.5 V
Struja kratkog spoja Ik =< 35 mA
Max. dozvoljeni vanjski kapacitet Ca =< 320 nF
Max. dozvoljeni vanjski induktivitet La =< 25 mH
Izolacijski napon ulaz/izlaz 1500 V
Petlja (za strujni izlaz) 0 - 600 ohma
Ograničenje izlazne struje < 27 mA
Vremenska konstanta 200 - 300 ms
Valovitost < 0.2 % od max. izlaznog signala
Linearnost ±0.2 %
Utjecaj petlje ±0.1 % raspona izlaznog signala / 700 ohma
Temperatura okoline -10 do +65 ºC
Utjecaj temp. okoline ±0.2 % raspona izlaznog signala / 10 K promjene
Utjecaj napajanja ±0.2 % raspona izlaznog signala / 15 % promjene
Izlazni napon 24 VDC/40mA
Maksimalna izlazna struja 40 mA
Limit izlaznog signala 24 mA ili 15 V
Opterećenje petlje Cca 600 ohma

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.