Mjerilo protoka MPQ

Mjerilo protoka MPQ
  • Pretvaranje signala protoka 2 - 4000 l/min.
  • Priključak DN 15 do DN 200.
  • Temperatura do 300 ºC.
  • Trožični spoj.
  • Kontinuirani izlaz:
    - Strujni signal: 0-20mA, 4-20mA.
  • Inox W.Nr. 1.4571.
Kataloški broj »

MPQ je pretvarač protoka s diskom za mjerenje protoka tekućina do nazivnog otvora 200 mm odnosno maksimalnog protoka 4000 l/min.
Temperatura medija ne smije prelaziti 80 ºC za standardnu izvedbu pretvarača dok je moguća i izvedba pretvarača za povišene temperature do 300 ºC.

Maksimalni dozvoljeni tlak medija do kojeg pretvarač pravilno radi je 16 bar. Pretvarač se izrađuje s tri standardna priključka ali moguće je izraditi I priključak po zahtjevu kupca.

Djelovanjem sile uslijed protoka medija mijenja se položaj diska te se time mijenjaju i električna svojstva mjernog magneta. Elektronički dio omogućuje pretvaranje tih promjena u standardni strujni signal proporcionalan protoku medija u cijevi.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnička dokumentacija »
Tehničke osobine
Naziv uređaja Pretvarač protoka s uvrtnim priključkom Pretvara protoka s navojnim priključkom Pretvarač protoka s prirubnicom
Tip MPQ MPQ MPQ
Napajanje 18-30 V 18-30 V trožično 18-30 V trožično
Ulaz Protok Protok Protok
Izlaz 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA
Temperatura medija Do 60 ºC 0 do 60 ºC 0 do 60 ºC
0 do 300 ºC [izvedba za visoke temperature]
Klasa 2% / 20-100% 2% / 20-100% 2% / 20-100%
Radni tlak Do 16 bara Do 16 bara Do 40 bara
Pad tlaka Zanemariv Max 0.4 bara Max 0.4 bara
Utjecaj promjene temperature okoline 0.05% / ºK 0.05% / ºK 0.05% / ºK
Utjecaj promjene promjera cijevi Greška raste s kvadratom promjene promjera - -
Histereza - 0.5 % 0.5 %

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.