Pretvarač otpora MPO

Pretvarač otpora MPO

MPO:

 • Šinsko kučište, ugradnja na zid IP65
 • Ulaz Pt100, Pt1000, Ni1000.
 • Linearizacija otpora.
 • Kontinuirani izlaz:
     - Strujni signal: 0-20mA, 4-20mA.
     - Naponski signal: 0-10V, 2-10.

MPO-G:

 • Direktna ugradnja u glavu otpornog termometra
 • Pretvaranje signala s Pt100, Pt1000, Ni1000.
 • Linearizacija otpora.
 • Dvožični spoj.
 • Kontinuirani izlaz:
    - Strujni signal: 4-20mA.

Kataloški broj »

MPO je namijenjen upotrebi u sustavima i pogonima s potrebom pretvaranja otpora u neki od standardnih mjernih signala (strujni ili naponski).
Ugrađena je kompenzacija otpora vodova do 100 ohm pa je moguće pretvrač postaviti distancirano od osjetila bez potrebe justiranja otpora vodova. Prema zahtjevu kupca pretvarač se baždari na željeno područje i takav isporučuje. Pretvarač treba priključiti na vanjsko napajanje (230 VAC, 24 VAC, 24 VDC) te mu priključiti otpornu sondu i time je uređaj spreman za rad.

MPO-G namjenjen za pretvaranje otpornog signala iz osjetila u standardni strujni signal 4.20 mA. Napajanje se vrši preko strujne petlje što omogućuje da se pretvarač spaja dvožično. Ugradnja se najčešće vrši u glavu samog termometra. Temperatura ugradnje odnosno permanentnog rada ne smije prelaziti 80 ºC.
Prije isporuke pretvarač se baždari prema zahtjevu kupca pa krajni korisnik treba samo priključiti signal I strujnu petlju I time je uređaj spreman za rad.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnička dokumentacij - MPO »
Tehnička dokumntacija - MPO-G »
Tehničke osobine
Tip MPO MPO-G
Ugradnja Montaža na šinu
Montaža u ormar
Ugradnja u glavu tipa B
Kučište 56x68x110 mm [šina]
100x100x58 mm [ormar - IP65]
Fi 45 mm
Zaštita IP65 -
Ulaz Pt100
Pt1000
potenciometar i otpori
Pt100
Spoj ulaza Dvožično
Trožično
Mogućnost diferencijalnog mjerenja
Dvožično
Izlaz 0 - 20 mA, 4-20 mA
Po potrebi galvansko odvojen
Temperaturno ili naponski odvojen
4 - 20 mA
Otporno linearan
Klasa 0.2% + 0.02/K 0.15%
Napajanje 230 VAC 12 - 30 V, 4-20 mA

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.