Digitalni pokazivač s preklapanjem 12 kanala EDP-P-12

Digitalni pokazivač s preklapanjem 12 kanala EDP-P-12
  • Ulaz: standardni strujni i naponski signali
  • Ulaz: termoelementi, otpor
  • 12 kanala
  • LED prikaz 4 digita
  • Točnost: 0.5%
  • Signalizacija aktivnog ulaza LED diodama

Kataloški broj »

EDP-P-12 je namjenje za mjerenje do 12 mjernih mjesta. Ulaz može biti jedan od standardni signala, signala s Pt100 sonde ili signala s termoparova. Ovisno o potrebi korisnika, prije isporuke, uredjaj se baždari na jedan od navedenih signala.

Trenutni aktivni kanal prikazuje se pomoču 12 LED dioda, a trenutna mjerena vrijednost pomoču LED displeja s 4 digita.

Uredjaj dolazi u standardnom DIN kučištu 72x72 mm.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnicka dokumentacija »
Tehničke osobine
Tip EDP-P-12
Osnovna ploča Tastatura s folijom
Ugradnja Ploča s izrezom
Kučište 72x72 mm
Napajanje 230 VAC
24 VDC
24 VAC
110 VAC
Pokazivanje 13mm crveni LED pokazivač 4 digita
Ulaz Strujni - 0-20 mA, 4-20 mA
Naponski - 0-50 mV, 0-1 V, 0-2-10 V
Termopari - J, K, R, S
Otporni - Pt100, potenciometri
Ostalo - Po posebnom zahtjevu
Izlaz Relejni (on/off)
Klasa 0.5% + 2 digita

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.