Ravni termoelementi

Ravni termoelementi
  • Priključna glava tip A
  • Izvedba do 800 °C
  • Izvedba do 1200 °C
  • Izvedba do 1600 °C
  • Standardne dužine: 500 - 3000 mm
  • Priključak prirubnica
  • Zaštitna cijev KER 610 ili KER 710
Kataloški broj »

Osnovna namjena TA termometara je za mjerenje temperature plinova. Najčešće
primjene su: mjerenje temperature u pećima za kaljenje i obradu metala, pećima za
keramiku, mjerenje temperature dimnih plinova, ...
Termoelementi prema DIN EN 60584 ili DIN 43710.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
ELEKTRON_Tehnička_dokumentacija_ELEKTRON »
ELEKTRON_Technical_documentation »
ELEKTRON_Brošura »
Tehničke osobine
Tip TA
Priključna glava Tip A
Mjerni element Fe-CuNi [tip J]
NiCr-Ni [tip K]
PtRh-Pt [tip S i R]
Zaštitna cijev W.Nr.1.4301 fi 22x2
W.Nr.1.4841 fi 15x1.5
W.Nr.1.4841 fi 22x2
W.Nr.1.4762 fi 22x2
W.Nr.1.4772 fi 26x4
KER 530 fi 26x4
KER 610 fi 10x1.5
KER 610 fi 16x2
KER 610 fi 24x2.5
KER 710 fi 10x2
KER 710 fi 15x2.5
KER 710 fi 24x3
St.38.4 fi 22x2
teh. sis. Fe fi 22x2
Mjerno područje 800 *C
1200 *C
1500 *C
1600 *C
Unutarnja zaštitna cijev KER 610 fi 10x1.5
KER 610 fi 15x2.5
KER 610 fi 16x2
KER 710 fi 15x2.5
Standardne dužine 500 mm
710 mm
1000 mm
1400 mm
2000 mm
3000 mm [samo do 1100 ZC]
Izvedba Jednostruki
Dvostruki
Debljina termopara 2 ili 3 mm
Prirubnica Isporučuje se na posebni zahtjev.

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.