Utični termometri

Utični termometri Kataloški broj »

Osnovna namjena je za mjerenje temperature u krutim tijelima. Najčešće primjene
su: mjerenje temperature u alatima za obradu plastike, mjerenje trenja ležajeva,
alatima za prešanje gume, pećima za kruh, ... Zbog njihovog oblika (Æ 6mm i
opruge sa bajonetnim priključkom) mogu biti upotrijebljene u mnogim aplikacijama
sa malo mjesta. Opruga i bajonetni priključak omogučavaju podešavanje prema
dubini rupe. Dužina senzora se podešava sa okretanjem bajonetnog priključka po
opruzi. Pt100 mjerni senzor prema DIN EN 60751, a termoelementi prema DIN EN
60584 ili DIN 43710.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
ELEKTRON_Tehnička_dokumentacija_ELEKTRON »
ELEKTRON_Technical_documentation »
ELEKTRON_Brošura »
Tehničke osobine
Tip TU
Priključna glava Bez priključne glave
Mjerni element Pt100
Pt1000
Fe-CuNi [tip J]
Zaštitna cijev W.Nr.1.4301
Mesing
Mjerno područje 0 - 200 *C silikonski kable
0 - 300 *C s teflonom
0 - 400 *C sa staklenim vlaknima i opletom
Priključni kabel Fleksibilni kabel: Cu- 2x0.35
Fleksibilni kabel: Fe-CuNi 2x0.25 s opletom
Fleksibilni kabel: Teflonski 3x0.35
Standardne dužine 1500 mm
2500 mm
Prihvat Navoj M10 x 1
Bajonet matica fi14
Dužina zaštitne cijevi 40 mm
60 mm
Uvrtni dio Isporučuje se samo na zahtjev. Standardno 3/8", a moze i M14x1.5 i 1/4"

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.