Termometri s hermeto spojnicom

Termometri s hermeto spojnicom
  • Priključna glava tip B
  • Mjerno područje: do 400 °C
  • Standardne dužine: 160 - 520 mm
  • Pomična hermeto spojnica G 1/2"
Kataloški broj »

Uvrtni termometri tip TH imaju osnovnu namjenu mjerenja temperature plinova i
tekućina. Najčešće aplikacije su: mjerenje temperature u cjevovodima koji su pod
tlakom ili vakumom. Zbog svoje konstrukcije moguće je zamjeniti mjerni uložak s
pretvaračem, a da ne dođe do otvaranja cjevovoda i curenja medija.
Procesni priključak izveden je s hermeto spojem koja klizi po cijevi termometra te je moguće promjeniti dužinu mjernog dijela prema potrebi sustava. Ova funkcija je pogodna za sustave održavanja koji time dobivaju termometar kojim je moguće zamjeniti više vrsta termometra, neovisno o dužini mjernog dijela jer je dužina mjernog dijela podesiva.
Moguća je ugradnja dvostrukog mjernog elementa, te ugradnja mjernog pretvarača
4-20 mA u glavu termometra. Ugrađeni Pt100 temperaturni senzor je prema
DIN EN 60751.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
ELEKTRON_Tehnička_dokumentacija_ELEKTRON »
ELEKTRON_Technical_documentation »
ELEKTRON_Brošura »
Tehničke osobine
Tip TH
Priključna glava Tip B
Mjerni element Pt100
Zaštitna cijev Inkonel fi 3
W.Nr.1.4301 fi 6
W.Nr.1.4301 fi 9
W.Nr.1.4301 fi 10
po zahtjevu
Mjerno područje 400 *C
Standardne dužine 160 mm
220 mm
280 mm
320 mm
370 mm
520 mm
Nacin ugradnje Pomićna hermeto spojnica G 1/2" (G 1" i NPT 1/2"; isporučuje se na posebni zahtjev)

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.