Termometri za dimne kanale

Termometri za dimne kanale
  • Priključna glava tip B
  • Mjerno područje: 0 - 700°C
  • Standardne dužine: 380 - 1400 mm
  • Priključak: prirubnica
Kataloški broj »

Osnovna namjena je za mjerenje temperature plinova. Najčešće primjene su:
mjerenje temperature u pećima za keramiku, mjerenje temperature dimnih plinova u
dimnjacima kotlovnica, te u raznim klimatizacijskim komorama.
Pt100 mjerni senzor prema DIN EN 60751, a termoelementi prema DIN EN 60584 ili
DIN 43710.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
ELEKTRON_Tehnička_dokumentacija_ELEKTRON »
ELEKTRON_Technical_documentation »
ELEKTRON_Brošura »
Tehničke osobine
Tip TD
Priključna glava Tip B
Nacin ugradnje Prirubnica
(isporučuje se na posebni zahtjev)
Mjerni element Pt100
Fe-CuNi [tip J]
Ni-CrNi [tip K]
Zaštitna cijev W.Nr.1.4301 fi 15
W.Nr.1.4841 fi 15
Emajlirana fi 15
KER 610
Mjerno područje 0-400 *C
0-650 *C
0-700 *C
Standardne dužine 380 mm
500 mm
710 mm
1000 mm
1400 mm

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.