Regulator za vođenje procesa MEGA 103-SM

Regulator za vođenje procesa MEGA 103-SM
 • Dvopoložajna ON/OFF regulacija temperature u komori, vremenska (impulsna) regulacija vlage u komori.
 • Tropoložajna ON/OFF regulacija temperature i vlage u komori.
 • Alarm nepostizanja zadane temperature na pojedinom segmentu.
 • Alarm previsoke/preniske temperature, previsoke/preniske vlage.
 • Mjerenje i nadzor temperature u jezgri proizvoda.
 • Prikaz mjerenih i zadanih veličina (9 x LED pokazivač 4 digita, 2 x LED pokazivač 2 digita).
 • Mogučnost povezivanja na PC – vizualizacija procesa (ModBUS, PPI, MPI).
 • 99 različitih programa po 10 segmenta.
 • Kopiranje programa i segmenata unutar uređaja i iz jednog uređaja u drugi.
 • "Backup" podataka pomoću eksterne memorijske kartice
 • 12 programabilnih timer-a opće namjene koji se mogu programirati u 54 različitih recepture (sušenje, dimljenje, kuhanje …).
 • Mogućnost proizvoljnog dodjeljivanja izlaznih releja pojedinim funkcijama (npr. relej1=timer2, relej2=regulacijski …).
 • 2 x Pt100 ulaz (mjerenje temperature u komori i u proizvodu)
 • 1 x 4-20mA ulaz za transmiter vlage (mjerenje vlage u komori).
 • 16 programabilnih izlaznih releja opće namjene.
 • Kontinuirani regulacijski izlaz 0-10 V (upravljanje ventilatorom).
Kataloški broj »

MEGA103-SM je sustav primarno namijenjen vođenju procesa termičke obrade mesnih proizvoda (dimljenje, sušenje, kuhanje, …). Vođenje procesa vrši se na osnovi mjerenja temperature u komori, vlage u komori, mjerenja temperature u proizvodu te parametara zadanih trenutno aktivnim programom. Vlaga se mjeri samo kod tropoložajne regulacije temperature; kod dvopoložajne regulacije temperature vlaga se impulsno dozira bez povratne informacije o trenutnom postotku vlage u prostoru.

Regulacija i vlage i temperature je tipa ON/OFF. Vođenje temperature i vlage ide po segmentima u sklopu jednog programa. Osim zadanih vrijednosti vlage i temperature te vremena trajanja, pojedinom segmentu pridodjeljuje se i unaprijed programirano ponašanje programabilnih timera, odnosno njima pridodijeljenih releja (tzv. receptura).

Uz vođenje temperature i vlage po segmentima zadanog trajanja uređaj prati i da li je unutar segmenta postignuta zadana temperatura i u slučaju da nije uključuje alarm i pauzira proces. Ujedno se alarmira i previsoka, odnosno preniska temperatura u odnosu na zadanu.

U slučaju nestanka napajanja uređaja sustav bilježi trenutno stanje procesa i s povratkom napajanja nastavlja od trenutka gdje je došlo do prekida.

Editiranje podataka vrlo se lako i jednostavno izvodi u samom uređaju, a moguće je povezivanje jednog ili više uređaja na centralno PC računalo čime manipulacija podacima (programi, segmenti, recepture, …) postaje još jednostavnija. Povezivanje na PC računalo pruža još i niz drugih korisnih opcija kao što su istovremeni nadzor više komora, arhiviranje stanja procesa i svih aktivnosti za svaku komoru, alarmne liste, itd. 

APLIKACIJSKA SHEMA >>

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehničke osobine
Tip MEGA 103-SM
Glavna ploča Tipke s folijom
Ugradnja Na tablu s izrezom
Kućište 192x288 mm
144x144 mm
288x192 mm
Napajanje 230 Vac, 50 Hz
380 Vac
24 Vdc
24 Vac
110 Vac
48 Vdc
12 Vdc
Prikaz 12 mm crveni LED displej za zadane i mjerene vrijednosti
4 digita za temperaturu u komori
4 digita za vlagu u komori
4 digita za temperaturu u samom proizvodu
4 digita za vrijeme trajanja segmenta
4 digita za prikaz recepture
2 digita za broj programa
2 digita za broj segmenata
Ulaz 2 x Pt100 (temperatura komore i temperatura jezgre)
4 - 20 mA (vlaga)
Izlaz 16 programabilnih releja za opće namjene
0 - 10 V kontinuirana izlazna kontrola hlađenja
24 Vdc PWM kontinuirana izlazna kontrola hlađenja
Regulacija tropoložajna ON / OFF
Podaci 99 programa po 10 segmenata
54 različitih receptura
pohranjivanje podataka, E2

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.