Elektronički regulator kotla SBR-4

Elektronički regulator kotla SBR-4
  • Kompaktna izvedba
  • Prikaz 4 parametra procesa
  • Jednostavna ugradnja i podešavanje
  • LED displej 25 mm
  • Dobra preglednost parametara

Kataloški broj »

Elektronički regulator kotla SBR-4 namjenjen je za  prikaz signalizacije i upravljanje parametrima kotla. Parametri kontrole: polazni vod, povratni vod, dimni plinovi, tlak u kotlu. Polazni vod upravlja dvostupanjskim plamenikom. Sve veličine imaju programski podesive alarme MIN I MAX. Parametri upravljanja jednostavno se podešavaju na folijskoj tastaturi s prednje strane uređaja. Uređaj je kompaktne izvedbe tj. samostojeći, za njega nije potreban dodatni elektro ormar za ugradnju. Prikaz parametara na 4 displeja 3 digita visine 25mm. Veliki displej omogućuje praćenje parametara s veće udaljenosti. Mjerenje parametara vrši se preko 4 softverski podesiva analogna ulaza (strujna (0-20mA / 4-20mA) / PT100). Uređaj posjeduje 4 relejna izlaza (ON/OFF regulacija temperature malog plamena, ON/OFF regulacija temperature velikog plamena, zvučni I svjetlosni alarm).


                 

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Kataloška dokumentacija »
Tehničke osobine
Osnovna ploča Tastatura s folijom
Način ugradnje Samostojeći
Kučište 400 x 132 mm
Napajanje 230 Vac, 24 Vac (+10 do 15%)
Ulaz Sonda Pt 100
4-20 mA
Izlaz Relejni beznaponski kontakti, 4 releja
Temperatura okoline 2 - 55 ºC
Potrošnja 5 VA
Relativna vlaga okoline 15 - 90 %
Područja mjerenja i djelovanja vanjske temperature -30 do 100 ºC
Područje mjerenja i djelovanje polaznog toplovoda 15 do 100 ºC

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.