Signalizator protoka MSQ

Signalizator protoka  MSQ
  • Jednostavna ugradnja i priključivanje
  • Nema održavanja
  • Kučište IP65
  • Podešavanje granice uključenja
Kataloški broj »

 MSQ je uređaj koji je namjenjen da signalizira nestanak ili pojavu protoka medija u cjevovodima ili pogonima. Signalizator se sastoji od pomičnog diska koji se pomiče u ovisnosti o protoku medija.

Moguće je podešavati protoka uključenja.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehničke osobine
Vrsta uređaja Signalizator protoka s uvrtnim priključkom Signalizator protoka s navojnim priključkom Signalizator protoka s prirubnicom
Tip MSQ MSQ MSQ
Ulaz Protok Protok Protok
Izlaz Relejni Relejni Relejni
Temperatura medija Do 60 ºC Do 60 ºC 0 - 60 ºC
0 - 300 ºC za visoke temperature
Radni tlak Do 16 bara Do 16 bara Do 40 bara
Pad tlaka Zanemariv Max. 0.4 bara Max 0.4 bara

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.